Podmienky spracúvania osobných údajov

Kto sa k údajom dostane?

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno, Prizvisko, email. 

Z akého dôvodu?Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, email, adresa. V prípade pokiaľ je používateľ firma požadujeme fakturačné údaje vašej firmy. Rovnako pri registrácií získavame (ako nepovinný údaj) dátum narodenia, ktorý slúži na marketingové účely. Z akého dôvodu?Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné). Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame?Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?Počas plnenia našej služby a potom 2 roky od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek. Na základe akého právneho dôvodu?Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@spokopredajna.sk

Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to: • IT agentúra LinkTech, s.r.o.Osobné údaje spracúvávame iba na území .

Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@spokopredajna.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 917 949 100

Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies: Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
  • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop& hl=cs
  • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
  • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
  • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
  • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v zastúpení v SR alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 1.12.2021

Ísť hore
Menu
Zatvoriť
Košík
Zatvoriť
Späť
Účet
Zatvoriť